Εκτύπωση σε Plexiglass – Ό Όσιος Χριστόδουλος ο θαυματουργός, «ὁ ἐν Πάτμῳ»

50,00