Βλέπετε 1–24 από 30 αποτελέσματα

Show sidebar

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – A Grey Pony and a Black Charger in a Stable (1804)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Adriaen Pieter Twent (1745-1816), Count of Rosenburg, Minister of Inland Waters, Minister of the Interior and Chamberlain to King Louis Napoleon (1809)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Allegory on the Life of Canova (about 1822–1823)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Apollo amongst the Shepherds, a ‘study’ for the former Burgtheater, Vienna

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Bachelor’s Hall; Capping on Hounds (1835 – 1836)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Conversation Dans Un Parc (Conversation In A Park)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Don Juan et Haïdée (1839)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Georg Ritter von Hofmann, Berghauptmann der k.k. Berg-Hauptmannschaft für Österreich (around 1850)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Inside the Colosseum (c. 1823)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Jane Evans Tevis (1827)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Kaiser Franz I. von Österreich (1825)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Kaiser Franz Joseph I. in Gala-Feldmarschallsuniform (1852)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Kaiser Rudolf II. (1840)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Kinderbacchanal (1770-1780)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – La Victoire d´Hogland (1794)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Ludwig van Beethoven (Komponist) (around 1804–1805)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – M. Estellé, marchand de galons rue Saint-Honoré (1790)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Madonna mit Kind (1834)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Mrs. Charles Frederick (Martha Rigden, died 1794)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Mrs. John Garden (Ann Garden, 1769–1842) and Her Children, John (1796–1854) and Ann Margaret (born 1793) (1796)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Portrait of Arthur Atherley as an Etonian (circa 1791)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Portrait Of Charles Small Pybus (1803)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Portrait of Henry Lambert (1780-81)

Πίνακας σε καμβά – Νεοκλασικισμός – Portrait of Piroška Radvanská (1846)