Χωρίς κατηγορία

Εκτύπωση σε Ξύλινες Τάβλες – Ό Όσιος Χριστόδουλος ο θαυματουργός, «ὁ ἐν Πάτμῳ»