Χωρίς κατηγορία

Εκτύπωση σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης – Saint Ignatius of Loyola’s Vision of Christ and God the Father at La Storta (circa 1622)